- trpíte nespavostí a chcete to změnit ?

- ocitli jste sa ve slepé uličce a nevíte jak dál

- prožíváte náročné období ve kterém vám chybí podpora? 

- jste v těžké situaci a nechcete v tom být sám

- doléhá na vás stres, únava, vyčerpanost?

- máte problémy v rodině a rádi by jste se o ně podělili? 

- řešíte konflikty v práci?

- máte partnerské problémy a rádi by jste je vyřešili? 

- cítíte smutek, samotu a zoufalství?

- nikdo vás nechápe a nerozumí vám ?

- nemáte v nikom oporu?

- nenacházíte smysl a nevidíte řešení?

- trpíte smutkem a úzkostmi a rádi by jste se jich zbavili? 

- nevíte jak dál ?

- chcete se sebou něco dělat ? 

- chcete lépe porozumět sobě a druhým ?

- trpíte a nevíte proč ?

- máte psychicke a psychosomatické problémy ?

 

    Většina lidí se během svého života ocitne v situaci, kdy neví co dál. To však neznamená slabost, jak si mnoho lidí myslí, ale spíše jejich lidskost, citlivost a vážnost jejich rozhodování. V takových situacích vám nabízíme pomoc. Nebudeme vás diagnostikovat, dodržujeme etická pravidla naprosté mlčenlivosti a důvěrnosti. Pomůžeme vám pochopit situaci, orientovat se ve vašem životě a najít klidnější vody a lepší počasí.